– Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przy Basenie” Sp z o.o. realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”, który realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie – Typ Projektu H.

Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w czasie pandemii COVID-19.

Placówkę wyposażono w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych podczas pandemii, pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa personelu i pacjentów ośrodka zdrowia i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Back to top