– Cennik świadczeń

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH ODPŁATNIE W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY BASENIE Spółka z o.o.

LPRodzaj ŚwiadczeniaCena
1.Porada Lekarska dla osoby nieubezpieczonej100 zł
2.Porada Lekarska w domu dla osoby nieubezpieczonej200 zł
3.Obdukcja100 zł
4.Pomiar ciśnienia10 zł
5.Zastrzyk domięśniowy ze zlecenia z gabinetu prywatnego20 zł
6.Zastrzyk podskórny ze zlecenia z gabinetu prywatnego15 zł
7.Zastrzyk dożylny ze zlecenia z gabinetu prywatnego25 zł
8.Kroplówka50 zł
9.Oznaczenie poziomu cukru we krwi10 zł
10.Badanie EKG bez opisu40 zł
11.Wydanie zaświadczenia lekarskiego na prośbę pacjenta50 zł
12.Inne zaświadczenia50 zł
13.Zaświadczenie do ZUS KRUS (N-9, N-21,N-14)bezpłatnie
14.Zaświadczenie do ZOON -niepełnosprawnośćbezpłatnie
15.Orzeczenie o zdolności do kontynuowania naukibezpłatnie
16.Wniosek na leczenie Uzdrowiskowebezpłatnie
17.Wydanie po raz pierwszy ksera dokumentacji medycznej pacjentajest bezpłatne każde następne wydaje się za uiszczeniem opłaty w/g określonych przepisów
-1 strona za jedną stronę wyciągu
lub odpisu – na informatycznym nośniku danych – 


0,45 zł
12,47zł
2,49 zł
Back to top