– Teleporady

grafika dekoracyjna

W celu umówienia wizyty teleporady można zadzwonić codziennie (od poniedziałku do piątku) na jeden z poniższych numerów, w godzinach od 7:30 do 18:00, natomiast w Fili w Targanicach w godzinach pracy placówki.

Andrychów:

  • Poradnia dla Dorosłych w Andrychowie: 33 870 49 90, 33 444 67 33
  • Poradnia dla Dzieci w Andrychowie: 33 870 49 80, 33 444 67 66
  • Filia Targanice: 33 875 12 27

Pracownik rejestracji ustali termin (dzień i godzinę) teleporady. Zaplanowana godzina jest orientacyjna, może ulec przesunięciu ze względu na przedłużające się wcześniejsze teleporady lub też nieprzewidziane sytuacje w gabinecie lekarskim.

Prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości oraz kartki i długopisu. Prosimy także o przejście do miejsca w którym można spokojnie rozmawiać.

Personel medyczny w terminie ustalonej teleporady  podejmuje 3 próby  nawiązania kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut . W przypadku, gdy pacjent nie odbiera telefonu po tych trzech próbach następuje anulowanie teleporady. Lekarz w dokumentacji medycznej odnotowuje dokładny czas wszystkich prób nawiązania kontaktu z pacjentem.

W związku z tym, że lekarz może dzwonić z numeru zastrzeżonego prosimy o wyłączenie blokady połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego.

W przypadku decyzji lekarza, że świadczenie medyczne nie jest możliwe do realizacji w formie teleporady, wyznacza on pacjentowi (lub pacjentowi z jego opiekunem prawnym) , godzinę udzielenia porady zdrowotnej w przychodni.

Back to top